Neden ve Nasıl ? : Home-Office Çalışma Modelinde Siber Güvenlik

Neden ve Nasıl ? : Home-Office Çalışma Modelinde Siber Güvenlik

Covid-19 home-office çalışma modelinin birçok sektörde aktif ve verimli bir şekilde uygulanabileceğini ortaya koydu. Hem resmi hem özel olan birçok sektörde toplantılardan mülakatlara, müşteri hizmetlerinden proje yönetimine kadar birçok iş akışı dijital olarak yürütülebiliyor. Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla dijitale hızlı bir şekilde geçilmesi siber güvenlik açıklarının doğmasına sebep olabilir. Home-office çalışanların ve home-office modeline geçen […]

Read More